tel: +48 790 331 828 / [email protected]

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

Projekt składał się z dwóch głównych działań: upamiętnienia Bitwy Gorlickiej oraz Międzynarodowego Zlotu Młodzieży "Solidarni dla Pokoju 2015".

 

Upamiętnienie Bitwy Gorlickiej.

Pierwszym wydarzeniem w ramach projektu była rocznica 100-lecia Bitwy Gorlickiej. 2 maja 2015 r. na cmentarzu wojskowym nr 123 w gminie Łużna odbyły się uroczyste obchody wybuchu jednej z największych bitew I wojny światowej, w której polegli przedstawiciele większości krajów znajdujących się na współczesnej mapie Europy Środkowej. Podczas obchodów między innymi przypomniano tragiczne wydarzenia które rozegrały się 100 lat temu w okolicach Łużnej oraz odmówiono modlitwę ekumeniczną za poległych i w intencji pokoju na świecie.

Program oraz szczegółowy opis obchodów 100-lecia Bitwy Gorlickiej można przeczytać na stronie województwa małopolskiego

Druga część obchodów miała miejsce w Europejskim Centrum Muzyki w Lusławicach, gdzie odbył się koncert galowy oraz gdzie została odczytania przez młodzież z krajów, które brały udział w Bitwie Gorlickiej Karta Młodej Europy, stworzona podczas zeszłorocznej edycji projektu.

 

Patronat honorowy nad ochodami 100-lecia Bitwy Gorlickiej objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski.

 

O Bitwie Gorlickiej (fragment książki Andrzeja Chwalby "Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914-1918", Kraków 2014, ss.187-190.)

Dnia 2 maja atakiem sojuszników zaczęła się operacja gorlicka. W wojskach państw centralnych było wielu Polaków, podobnie zresztą jak w wojskach rosyjskich. Przez cztery godziny na te ostatnie spadło siedemset tysięcy pocisków. Takiej potęgi ognia na froncie wschodnim jeszcze nie doświadczono. Tego samego dnia sojusznicy zajęli trwardo bronione Gorlice, które zniszczono. Prawie wszystkie domy zostały poważnie uszkodzone albo zrównane z ziemią. W okolicy paliły się szyby naftowe. Świadkowie porównywali to do przedsionka piekła. Jeszcze tego samego dnia dzwony w kościołach w Berlinie radośnie biły na zwycięstwo. Niemcy 5 maja sforsowali Wisłokę, a 6 maja zajęli Tarnów. Zaczęło się odzwyskiwanie Galicji. (...) Bitwa pod Gorlicami okazała się największym zwyciestwem sojuszników i największą jak dotąd klęską Rosjan w tej wojnie.

Międzynarodowy Zlot Młodzieży: „Solidarni dla Pokoju 2015”

Drugim etapem projektu była Międzyanrodowa Letnia Szkoła dla młodzieży „Solidarni dla Pokoju 2015” opierająca się na połączeniu tematyki współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa i pokoju w Europie z upamiętnieniem wydarzeń historycznych. Inicjatywa zakładała zorganizowanie Zlotu Młodzieży, podczas którego młodzi ludzie z państw europejskich zdobyli wiedzę i umiejętności w odniesieniu do takich zagadnień jak bezpieczeństwo, pokój i konflikt. Zjawiska te były przedstawione w sposób kompleksowy, biorący pod uwagę aspekty militarne i pozamilitarne. Zależało nam, aby młodzież zrozumiała naturę współczesnych zagrożeń dla  bezpieczeństwa i pokoju oraz poznała rolę jaką w ich zażegnywaniu mogą i powinny odgrywać  nowoczesne siły zbrojne. Międzynarodowy i interdyscyplinarny charakter spotkania sprzyjał prowadzeniu konstruktywnego dialogu, stwarzając tym samym płaszczyznę wymiany poglądów i doświadczeń młodych Europejczyków.

Międzynarodowa rekrutacja uczestników do projektu trwała od 15 kwietnia do 2 czerwca 2015 r. Zaproszenie do udziału w projekcie było skierowane do młodych aktywnych działaczy społecznych (pomiędzy 18. a 35. rokiem życia), którzy interesują się naukami politycznymi, społecznymi, prawem międzynarodowym i ekonomią. Od kandydatów wymagaliśmy biegłej znajomości j. angielskiego oraz wiedzy na temat współczesnych stosunków międzynarodowych i teorii konfliktu. Informacja o projekcie została rozpowszechniona m.in. na uniwersytetach oraz w organizacjach pozarządowych w większości krajów UE, krajów Partnerstwa Wschodniego oraz krajów bałkańskich i kaukaskich.

Proces rekrutacyjny prowadzili doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Komisja brała pod uwagę przede wszystkim trzy elementy nadsyłanych aplikacji: profil akademicki, zaangażowanie społeczne aplikanta oraz znajomość języka angielskiego. Pierwszym kryterium wyboru były studia na kierunkach związanych z naukami społecznymi i humanistycznymi. Drugie kryterium, czyli zaangażowanie społeczne było oceniane na podstawie CV aplikantów określających członkostwo w organizacjach pozarządowych, uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach i debatach. Komisja rekrutacyjna zwracała szczególną uwagę na tematykę tych wydarzeń i premiowała zaangażowanie w wydarzenia związane z kwestiami pokoju, dialogu społecznego, praw człowieka, bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego. Komisja rekrutacyjna brała pod uwagę znajomość języka angielskiego – zarówno deklarowaną w CV, jak i wynikającą z listów motywacyjnych aplikantów. 

W wyniku rekrutacji otrzymaliśmy 344 zgłoszenia z pośród których wyłoniliśmy 45 najlepszych kandydatów studiujących na europejskich uniwersytetach. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele takich krajów jak: Afganistan, Albania, Azerbejdżan, Armenia, Białoruś, Chiny, Czechy, Dania, Grecja, Gruzja, Holandia, Kazachstan, Litwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Serbia, Ukraina, Węgry i Wielka Brytania.