tel: +48 790 331 828 / [email protected]

SEMINARIA

PROJEKT „YOUTH WORK 4 LIFE”

W dniach 1-9 października 2017 r. w Krakowie w ramach projektu „Youth work 4 life”, odbyło się seminarium dla rosyjskojęzycznych pracowników młodzieżowych z 10 krajów Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego (Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Niemcy, Mołdowa, Gruzja, Armenia i Ukraina), w tym nauczycieli, liderów młodzieżowych, trenerów i aktywnych członków organizacji partnerskich. Projekt miał na celu promowanie aktywnej pracy z młodzieżą w środowisku lokalnym – uczestnicy porównali metody i narzędzia pracy w różnych krajach, omówili różnice i podobieństwa w problemach młodzieży oraz poszukali możliwości ich rozwiązania z wykorzystaniem metod pozaformalnych.

W ramach seminarium uczestnicy zastanawiali się czy pracownik młodzieżowy to bardziej pasja czy zawód oraz czy powinien on uzyskać ukierunkowane wykształcenie. Omówili pożądane cechy pracownika młodzieżowego w różnych państwach, historię pracy z młodzieżą jako zawodu, dyskutowali na temat kluczowych kompetencji młodzieży oraz sposobów ich rozwijania. Zmierzyli się także z określeniem grupy docelowej i jej potrzeb – w ramach gry fabularnej badali poziom zaangażowania młodzieży, odbyła się dyskusja o refleksji, jako metodzie wspierania procesu uczenia się młodzieży. Uczestnicy dzielili się wiedzą i metodami swojej pracy w ramach „warsztatowni” – podjęli interesujące ich tematy: coaching; mnemotechniki; metodologia 4 prawidłowo postawionych pytań; praca i komunikacja z mediami; eko-edukacja młodzieży; praca z młodzieżą niepełnosprawną. Na koniec seminarium uczestnicy omówili temat tworzenia i zarządzania projektami na przykładzie programu Erasmus+, a następnie w ramach pracy grupowej, stworzyli 4 pomysły na projekty międzynarodowe: graffiti jako sposób wspierania dialogu międzykulturowego, zmiany społeczne poprzez wymianę kulturalną, edukacja rodzinna dla młodzieży, mity i rzeczywistość o emigracji młodych.

W ramach projektu powstał film, w którym uczestnicy opowiadają o działalności pracowników młodzieżowych w ich krajach, zastanawiają się kim jest dzisiejsza młodzież i w jaki sposób można ją aktywizować. Na filmie można zobaczyć także pozaformalne metody pracy z grupą, które wykorzystano podczas seminarium.

 

 

Partnerzy projektu: NGO Youth Club Active z Estonii, Rainbow Bridge z Łotwy, ASOCIACIJA APKABINK EUROPA z Litwy, Olemisen Balanssia ry z Finlandii, NGO "Center for Euroinitiatives" z Ukrainy, Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA z Mołdowy, EastWestEastGermany z Niemiec, Stepanavan Youth Center z Armenii, Youth Association DRONI z Gruzji. Finansowanie: w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+