tel: +48 790 331 828 / [email protected]

SZKOLENIA

NATURAL ELEMENTS

Wraz z gruzińskim partnerem Youth Association DRONI przeprowadziliśmy szkolenie "Natural Elements" dedykowane trenerom, edukatorom i nauczycielom, którzy lubią pracować blisko z naturą. Uczestnicy spędzili 8 dni w malowniczym Rustavi (11-20 kwietnia 2018). W szkoleniu wzięło udział 30 uczestników z Unii Europejskiej, Kaukazu i Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Estonia, Gruzja, Węgry, Włochy, Mołdawia, Polska, Portugalia, Rosja, Hiszpania, Ukraina). Celem szkolenia był rozwój umiejętności trenerskich w oparciu o metody eksperymentalne i pozaformalne – oczywiście w zgodzie z naturą.

Odbyło się wiele zajęć plenerowych podczas których uczestnicy odkrywali naturalne cykle przyrody oraz ich wpływ na ludzi, następnie analizowali możliwość wykorzystania ich w swojej pracy, edukacji i nauce. Osoby posiadające już doświadczenie trenerskie mogły odświeżyć swoją wiedzę lub uzyskać nowy pogląd na temat projektowania programu szkolenia, dynamiki grupy, rozwiązywania konfliktów, autoprezentacji, ewaluacji, debriefingu czy facylitacji grupy. Ćwiczyli te różne aspekty w rzeczywistych sytuacjach, uczyli się dawać i otrzymywać informacje zwrotne. Trenerzy przeprowadzili także na uczestnikach eksperyment, który miał symulować to, co dzieje się, gdy występuje konflikt w zespole trenerów. Uczestnicy mieli także okazję zwiedzić stolicę Gruzji – Tbilisi oraz zamienić się w wolontariuszy dbających o przyrodę w ramach akcji zbierania śmieci w górach. Na koniec szkolenia otrzymali zadanie by zaprojektować i przeprowadzić 90-minutową sesję dla swoich rówieśników, w oparciu o zasady i metody uczenia się przez doświadczenie.

O szkoleniu dzień po dniu można przeczytać TUTAJ.

Partnerzy projektu: Youth Association DRONI z Gruzji, Petrklic help z Czech, Cooperativa Sociale Muovimente z Włoch, Fundació Catalunya Voluntria z Hiszpanii, Associação Interculutral Para Todos z Portugalii, NGO Youth Club Active z Estonii, Sdruzhenie Alternativi International z Bułgarii, Ökoszolgálat Alapítvány z Węgier, ADVIT z Mołdawii, Lori Youth Development Centre z Armenii, Bridge to the Future z Azerbejdżanu, Association for Youth Co-operation Alternative-V z Ukrainy, Youth Public Union New Faces z Białorusi, Interregional youth social movement SFERA z Rosji. Trenerzy: Bára Rodi, Honza Latal, Carmine Rodi Falanga. Finansowanie: w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

     

     

 

GAMES LABORATORY FOR YOUTH WORKERS

W dniach 18-27 marca 2018 r. w Krakowie wraz z estońskim partnerem Youth Club Active stworzyliśmy laboratorium gier dla pracowników młodzieżowych z 9 krajów Unii Europejskiej (Litwy, Estonii, Słowenii, Włoch, Słowacji, Czech, Hiszpanii, Grecji i Polski). Celem projektu było pokazanie różnorodności gier jako narzędzia w pracy z młodzieżą oraz dzielenie się w środowisku międzynarodowym kompetencjami związanymi z „uczeniem się przez zabawę”.

Podczas kilkudniowego szkolenia, uczestnicy zapoznali się z historią gier i ich klasyfikacją oraz poznali zasady projektowania gier symulacyjnych i fabularnych. Omówili w teorii i praktyce gry integracyjne, zespołowe, informacyjne, symulacyjne, planszowe, sportowe, psychologiczne, a także rozwijające kreatywność i zorientowane na pracę /karierę. Ponadto spotkali się z Wojciechem Rzadkiem – twórcą gier planszowych i ekspertem od gier LARP i RPG, odwiedzili krakowski Escape Room oraz spędzili „sportowy dzień” na sali gimnastycznej. Uczestnicy dostali także zadanie – mieli wspólnie pracować nad stworzeniem programu na imprezę „Let's Play Erasmus!”, która odbyła się w Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie dla lokalnej młodzieży. Wydarzenie poświęcone możliwościom wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus+ Młodzież miało formę gier i zabaw, a prowadzili je właśnie uczestnicy naszego projektu. Ostatniego dnia szkolenia odbyła się prezentacja dobrych praktyk w ramach Erasmus+, a także omówienie pomysłów uczestników na realizację indywidualnych inicjatyw po powrocie do miejsca zamieszkania.

Zainteresowanych szczegółami zachęcamy do przeczytania "dziennika" projektowego TUTAJ.

Partnerzy projektu: NGO Youth Club Active z Estonii, Mladinski center Zagorje ob Savi ze Słowenii, RE.TE. Ong oraz ASD L'Orma z Włoch, Kultúrne centrum AKTIVITY ze Słowacji, Be International z Czech, Asociacion DESES-3 z Hiszpanii, Network for European Citizenship and Identity Hellas z Grecji, Kurybos ir inovaciju laboratoria z Litwy. Trenerzy: Darja Djatsenko i Georgi Kaljakin z NGO Youth Club Active z Estonii. Finansowanie: w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+