tel: +48 790 331 828 / [email protected]

O PROJEKCIE

W 2015 roku są obchodzone uroczystości związane z 70. rocznicą zakończenia II wojny światowej oraz 100-leciem Bitwy Gorlickiej. Oba wydarzenia nie tylko odcisnęły istotny ślad na kartach historii Polski, Europy i Świata, ale także wpłynęły na współczesne podejście do kwestii bezpieczeństwa i pokoju. Pamięć o bohaterach poległych w walkach o pokój i bezpieczeństwo jest dla nas impulsem do zainicjowania międzynarodowej dyskusji dotyczącej współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa. Instytut Wschodnich Inicjatyw oraz partnerzy projektu pragną rozpocząć międzykulturowy dialog młodych liderów z Europy Zachodniej oraz Wschodniej na temat współczesnej sytuacji geopolitycznej. Jesteśmy przekonani, że merytoryczna debata w czasie niepokojów i niestabilnej sytuacji na Wschodzie Europy może realnie przyczynić się do lepszego rozumienia potrzeby pokojowego współistnienia różnych krajów, kultur i narodów. 

 

Inicjatywa jest bezpośrednią kontynuacją projektu Międzynarodowy Zlot Młodzieży: „Europa Młodych-Europą Pokoju 2014”, który dotyczył zagadnień związanych z I wojną światową oraz którego celem była m.in. inauguracja cyklu międzynarodowych spotkań młodzieży w Małopolsce. Międzynarodowy Zlot Młodzieży: „Europa Młodych – Europą Pokoju 2014” organizowany w setną rocznicę wybuchu I wojny światowej był spotkaniem międzynarodowej grupy młodzieży, które pozwoliło stworzyć platformę wiedzy i refleksji historycznej oraz stało się impulsem do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jak młodzi Europejczycy mogą wspólnie kształtować przyszłość Europy bez uciekania się do przemocy i ponoszenia ofiar. Międzynarodowy i interdyscyplinarny charakter spotkania sprzyjał prowadzeniu konstruktywnego dialogu, stwarzając tym samym płaszczyznę wymiany poglądów i doświadczeń młodych Europejczyków.

 

Zlot realizowany był w formie wizyt studyjnych o charakterze edukacyjno–promocyjnym i adresowany został do studentów tych państw europejskich, które uczestniczyły w walkach na froncie wschodnim podczas I wojny światowej. Zlot objęty został patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i odbył się w dniach 31 lipca-10 sierpnia 2014 r. w Krakowie oraz Wapiennem (pow. gorlicki). W zlocie uczestniczyło 100 młodych ludzi z Polski i Europy. W wyniku pracy młodych Europejczyków powstała Karta Młodej Europy, zaprezentowana publicznie 2 maja 2015 r. w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, podczas uroczystości również objętej patronatem Prezydenta RP, organizowanej z okazji setnej rocznicy Bitwy Gorlickiej.