tel: +48 790 331 828 / [email protected]

O PROJEKCIE

 

Projekt 'Get to know about Poland' realizowany był od marca do listopada 2015 roku. Był on kolejnym etapem działań zapoczątkowanych przez Instytut Wschodnich Inicjatyw w roku 2013 w ramach projektu 'Partnerstwo Wschodnie – perspektywy dyplomacji kulturalnej'. Adresatami projektu byli młodzi działacze społeczni i liderzy współpracy kulturalnej z terenów Europy Środkowo-Wschodniej i Kaukazu.

 

Celem projektu było utworzenie strony internetowej zawierającej stworzone materiały informacyjno-dydaktyczne o Polsce, a także zorganizowanie Letniej Szkoły Animatora w Krakowie dla 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych i placówek kulturalnych z 10 krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Kaukazu. W warsztatach o Polsce udział brali przedstawiciele: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Czech, Gruzji, Mołdawii, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier. W rezultacie prac projektowych powstał 10 tematycznych filmów (animacji edukacyjnych) o Polsce oraz podręcznik metodyczny zawierający m.in. powiązane z filmami scenariusze warsztatów prowadzonych metodą pozaformalną. Podręcznik zawiera także wskazówki i dobre praktyki dotyczące nauczania i promocji języka polskiego i kultury polskiej zagranicą.

 

W lipcu 2015 r. w Krakowie odbyła się Letnia Szkoła Animatora, w ramach której stworzone materiały edukacyjne zostały przedstawione i praktycznie przetestowane. Opinie i uwagi uczestników Letniej Szkoły Animatora pozwoliły jeszcze lepiej dopracować ostateczną wersję podręcznika. Jesteśmy przekonani, że nawiązane kontakty z polskimi organizacjami pozarządowymi, wiedza zdobyta podczas warsztatów, promocja strony internetowej, filmów i podręcznika zaowocują przyszłą współpracą w obszarze projektów kulturalnych i działań edukacyjnych między Polską a krajami Europy Środkowo-Wschodniej i Kaukazu. Z pewnością kontakty te przyczynią się do szerokiej dystrybucji wyprodukowanych materiałów dydaktycznych, co wpłynie na wizerunek Polski jako państwa wspierającego procesy demokratyzacyjne, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, przezwyciężającego stereotypy w dialogu historycznym i międzykulturowym.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu "Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2015"