tel: +48 790 331 828 / [email protected]

FILMY O POLSCE

 

Poniżej przedstawiamy filmy będące rezultatem projektu GET TO KNOW ABOUT POLAND. W filmach przedstawiono wiadomości o Polsce - jej geografii, ludziach, ustroju, systemie gospodarczym, historii, atrakcjach turystycznych i wielu innych tematach związanych z naszym krajem. Filmy są integralną częścią materiałów edukacyjnych zawartych w podręczniku dla animatorów i trenerów dostępnym w zakładce PODRĘCZNIK METODYCZNY. Filmy zrealizowane są w dwóch wersjach językowych – angielskiej i rosyjskiej oraz objęte są licencją Creative Commons – Uznanie Autorstwa. Mamy nadzieję, że w przystępny i atrakcyjny sposób przekażą one odbiorcom dużo wartościowych informacji o Polsce. Zapraszamy!

 

General Information [Informacje ogólne]

W tym filmie zapoznamy się z podstawowymi informacjami na temat Polski – jej granicami geograficznymi, ustrojem politycznym, modelem gospodarki, danymi na temat społeczeństwa, najważniejszymi symbolami i ciekawostkami.

 

 

Regions and Cities [Regiony i miasta]

Film przedstawia regiony oraz najważniejsze miasta Polski. Dowiemy się z niego, gdzie można ciekawie spędzić czas w zależności od naszych preferencji i zainteresowań. Poznamy historię, osobliwości i cechy charakterystyczne polskich miast i regionów.

 

 

The Most Important Moments in History [Najważniejsze momenty z historii Polski]

Historia Polski liczy ponad tysiąc lat, więc trudno jest ją streścić w kilka minut. Film opowie nam o najważniejszych momentach, które w ciągu tysiąca kształtowały polską historię. Mamy nadzieję, że jest to pierwszy krok do dokładniejszego poznania fascynującej historii naszego kraju.

 

 

The Political Transformation of 1989 [Transormacja polityczna w 1989 r.]

Niewątpliwie najważniejszym momentem ostatniego półwiecza w dziejach Polski było obalenie reżimu komunistycznego i pokojowa transformacja do ustroju demokratycznego. Proces, który rozpoczął się w Polsce, nazywany jest Jesienią Ludów i objął cały region Europy Środkowej i Wschodniej.

 

 

Poland in international structures [Polska w strukturach międzynarodowych]

W tym filmie omówione są najważniejsze organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Polska. Omawiamy znaczenie Polski w organizacjach ogolnoświatowych  - ONZ jak i regionalnych - NATO, EU i Grupie Wyszehradzkiej. Jaką rolę i znaczenie ma Polska i jej głos na forum międzynarodowym? Zobaczmy.

 

 

Poland and the Eastern Partnership [Polska a Partnerstwo Wschodnie]

Partnerstwo Wschodnie jest projektem, którego pomysłodawcąmi i promotorami w Unii Europejskiej są Polska i Szwecja. Projekt ten ma na celu zbliżenie do Unii krajów leżących na wschód od niej, nawiązanie lepszych kontaktów gospodarczych oraz promocję wartości demokratycznych. Z filmu dowiemy się jak działa Partnerstwo Wschodnie, jakie korzyści oferuje i z jakimi problemami się zmaga.

 

 

Poland as Economic Partner [Polska jako partner gospodarczy]

Ten film pokazuje jak ważnym i liczącym się partnerem ekonomicznym stała się Polska w ciągu ostatnich 25 lat. Udane reformy gospodarcze lat 90., stabilna struktura państwa, rosnąca produkcja, fundusze rozwojowe z Unii Europejskiej i przedsiębiorczość Polaków – wszystko to sprawia, że do Polski coraz chętniej ściągają kontrahenci z całego świata.

 

 

Modern Culture [Wspołczesna kultura]

Współczesna kultura polska jest fascynującym tyglem oryginalnej polskiej sztuki oraz twórczo rozwijanych współczesnych trendów zachodnich, a także elementów kultury naszych wschodnich sąsiadów. Z filmu dowiemy się, w których dziedzinach sztuki Polska może poszczycić się wybitnymi twórcami oraz jak bogate jest życie kulturalne w naszym kraju.

 

 

Polish Community around the World [Polonia i Polacy na świecie]

W Polsce mieszka prawie 40 milionów osób, ale szacuje się, że na całym świecie może żyć nawet 20 milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia. Część z nich to obywatele, którzy wyemigrowali z Polski z powodów politycznych lub ekonomicznych w ciągu ostatniego półwiecza, ale dużo większa część, to Polacy lub ich potomkowie, których rozsiały po świecie watry historii. Jak to się stało, że Polacy znaleźli się na wszystkich kontynentach? Zobaczmy w tym filmie.

 

 

Polish Society [Polskie społeczeństwo]

Polskie społeczeństwo jest bardzo jednorodne jak na warunki współczesnej Europy. Prawie 90% społeczeństwa to Polacy katolicy. Nie znaczy to jednak, że w ogóle nie ma w nim różnic. Polacy mają swoje grupy regionalne charakteryzujące się oryginalnymi tradycjami, dialektem, a nawet strojem. Poza tym Polacy mają oczywiście swój charakter narodowy, czasami zaskakujący dla przybysza z zagranicy, ale z pewnością warty poznania. Ten film przybliży widzom kim właściwie są Polacy.

 

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu "Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2015"