tel: +48 790 331 828 / [email protected]

PODRĘCZNIK METODYCZNY

 

Przedstawiamy PODRĘCZNIK METODYCZNY stworzony jako rezultat projektu GET TO KNOW ABOUT POLAND. Podręcznik ten stanowi doskonałe źródło do prowadzenia warsztatów z zakresu wiedzy o Polsce dla obcokrajowców. Publikacja zawiera 10 autorskich scenariuszy, które korespondują z 10 filmami tematycznymi o Polsce. Filmy znajdują się w zakładce FILMY O POLSCE.

W pracy nad podręcznikiem wykorzystano doświadczenia zdobyte w trakcie Letniej Szkoły wiedzy o Polsce odbywającej się w lipcu 2015 r. w ramach projektu. Wszystkie scenariusze zajęć zostały przetestowane przez uczestników warsztatów z 10 krajów Unii Europejskiej oraz Partnerstwa Wschodniego.  Ich cenne uwagi i sugestie zostały uwzględnione w ostatecznej, prezentowanej tutaj wersji publikacji.

Oddajemy w Wasze ręce podręcznik, w którym znajdziecie gotowe scenariusze warsztatów wraz z dokładną instrukcją, materiałami dydaktycznymi, handoutami, przydatnymi linkami i odnośnikami do filmów projektowych. Podręcznik metodyczny napisany jest w języku angielskim, jednak najważniejsze jego części (opis warsztatów, instrukcja do zadań) jest stworzona również w języku rosyjskim. Cały podręcznik objęty jest licencją Creative Commons – Uznanie Autorstwa.  Jesteśmy przekonani, że niniejsza publikacja stanowić będzie pomoc edukacyjną dla trenerów, animatorów, nauczycieli i wszystkich aktywistów chcących propagować wiedzę o Polsce wśród obcokrajowców.

 

W pierwszej części podręcznika znajduje się wstęp dotyczący teorii dydaktyki i praktyki nauczania o Polsce. Artykuł Danuty Gałygi przedstawia system nauczania wiedzy o Polsce dla obcjokrajowców. Marcin Zybała w swoim rozdziale prezentuje sposoby promocji polskiej kultury w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Kaukazu. Z kolei rozdział przygotowany przez Agnieszkę Słomian dostarczy solidnej wiedzy o technikach i metodach wykorzystywanych w czasie prowadzenia warsztatów i zajęć edukacyjnych.

   


Druga, zasadnicza część podręcznika  prezentuje scenariusze 10 warsztatów, których celem jest przekazanie wiedzy o Polsce. W pierwszym warsztacie prezentującym ogólne informacje o Polsce wykorzystane zostaną metody pracy w grupach, zabawa w kalambury i dyskusja dydaktyczna.

Autor scenariusza warsztatu: Marzena Ples


Celem drugiego warsztatu jest zaprezentowanie polskich regionów i miast. Uczestnicy zajęć wcielą się w rolę pracowników agencji turystycznych, których zadaniem będzie skonstruowanie najbardziej atrakcyjnej oferty dla turysty chcącego odwiedzić i poznać Polskę.

 Autor scenariusza warsztatu: Agnieszka SłomianTrzeci warsztat poświęcony jest wiedzy o polskim społeczeństwie. Prowadzący dzieli uczestników na małe grupki i aranżuje dyskusje o różnych aspektach polskiego społeczeństwa za pomocą zmodyfikowanej metody warsztatowej „World Cafe”.

Autor scenariusza warsztatu: Marzena Ples


Polonia na świecie jest tematem czwartego scenariusza. Po ćwiczeniu wprowadzającym i prezentacji materiałów dydaktycznych, w warsztacie zastosowana będzie metoda teatralna. Dzięki krótkim, improwizowanym inscenizacjom uczestnicy z pewnością dobrze przyswoją sobie prezentowaną wiedzę.

Autor scenariusza warsztatu: Agnieszka Słomian


Piąty warsztat ma na celu zaprezentowanie polskiej współczesnej kultury. Uczestnicy będą mieli duże pole do działania, gdyż ich zadaniem będzie stworzenie, za pomocą materiałów edukacyjnych, rekwizytów i własnej inwencji, nowoczesnego, oryginalnego i możliwie najciekawszego muzeum prezentującego różne aspekty polskiej kultury i sztuki.

Autorzy scenariusza warsztatu: Agnieszka Słomian, Tomasz Mazurek


Warsztat szósty ma za zadanie przybliżyć uczestnikom historię Polski. Po podziale na grupy będą oni tworzyć kronikę historyczną. W zależności od pomysłowości uczestników, po skończeniu może ona zajmować sporo miejsca w sali warsztatowej.

Autor scenariusza warsztatu: Agnieszka Słomian


Siódmy warsztat wprowadza uczestników w tematykę transformacji ustrojowej w Polsce w 1989 roku. Na potrzeby tych zajęć została przygotowana specjalna gra planszowa symulująca negocjacje komunistów i opozycji. Grając uczestnicy będą jednocześnie poznawali zawiłości, problemy i szanse tego historycznego procesu.

Autorzy scenariusza warsztatu: Agnieszka Słomian, Tomasz Mazurek


Polska gospodarka jest tematem ósmego warsztatu. Prowadzący przeprowadzi ćwiczenie na „rozgrzewkę”, które wprowadzi uczestników w tematykę warsztatu. Następnie będą oni mieli przygotować ofertę komercyjną wybranych polskich firm oraz zabiegać u uczestników odgrywających rolę inwestorów o środki na ich działania.

Autor scenariusza warsztatu: Marzena Ples


Warsztat dziewiąty ma na celu przybliżenie uczestnikom najważniejszych organizacji międzynarodowych, których członkiem jest Polska. Po zapoznaniu się z materiałami edukacyjnymi uczestnicy zaprezentują wybrane organizacje wcielając się w tematyczne role. Sposób przeprowadzenia prezentacji będzie oceniany przez innych uczestników „prezydentów krajów kandydujących”.

Autor scenariusza warsztatu: Agnieszka Słomian


Ostatni, dziesiąty warsztat poświęcony jest tematyce Partnerstwa Wschodniego. Niełatwe zadanie zbadania wyzwań, zalet  i problemów Partnerstwa Wschodniego uczestnicy wykonają w grupach za pomocą analizy SWOT.  

Autor scenariusza warsztatu: Marzena Ples


Poniżej do pobrania cały podręcznik w wersji angielskiej oraz instrucke do warsztatów w języku rosyjskim.

 

 

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu "Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2015"