tel: +48 790 331 828 / [email protected]

ZESPÓŁ I PARTNERZY

Organizatorem projektu był Instytut Wschodnich Inicjatyw (www.iwi.org.pl).

Instytut Wschodnich Inicjatyw (IWI) powstał w 2010 roku w Krakowie, by wspierać rozwój współpracy oraz wymianę doświadczeń pomiędzy krajami Unii Europejskiej a obszarem Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej.

Działania podejmowane w celu promowania i demitologizowania obszaru byłego ZSRR oraz promowania współpracy pomiędzy Wschodem i Zachodem obejmują m.in.: międzynarodowe projekty społeczno-kulturalne, spotkania tematyczne, festiwale, wizyty studyjne, a także szkolenia.

W skład zespołu projektowego z ramienia IWI wchodzili: Ewa Knap, Tomasz Mazurek, Barbara Migut, Paulina Opiełka, Marzena Ples, Agnieszka Słomian i Marcin Zybała.

Zdjęcia podczas projektu wykonał Bartosz Kazek.

 

W ramach projektu współpracowaliśmy z 10. organizacjami partnerskimi z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Kaukazu:

 

Armenia  - “Współpraca Ormiańsko-Polska NGO”

 

Azerbejdżan - "COMMON SENSE"

 

Białoruś - "The Third Sector"

 

Czechy - "Be International"

 

Gruzja - "Student Youth Council"

 

Mołdawia - "CREATORII"

 

Rumunia - “Asociatia People to People”

 

Słowacja - "Mladiinfo"

 

Ukraina - "Rodyna"

Węgry - “Association of creative solutions”

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu "Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2015"